รางวัลชมเชยงานวิจัยส่วนบุคคล ของ วปอ.

ประธาน กทค. รับรางวัลชมเชยงานวิจัยส่วนบุคคล ของ วปอ. พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้รับคัดเลือกจากสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้งานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง “แนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศไทย เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน” เป็นเอกสารวิจัยส่วนบุคคลระดับชมเชย ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 เมื่อเร็ว ๆ นี้ Facebook: NBTC

Read More »

รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการรางวัลไทยจัดขึ้น โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Read More »