รางวัล ‘Executive of the Year 2016’

IMG_4488
พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ รับรางวัล ‘Executive of the Year 2016’ สาขานวัตกรรมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กทค. รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2559″ (Executive of the Year 2016) สาขานวัตกรรมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่คณะกรรมการรางวัลไทยจัดขึ้น โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และต่อสาธารณชน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ